Τρισδιάστατη Φωτορεαλιστική Απεικόνιση (3D) Κτιρίου Υφαντικής Τέχνης
Η μελέτη περιλαμβάνει την Φωτορεαλιστική Απεικόνιση Κτιρίου Υφαντικής Τέχνης. Εσωτερικές απόψεις του Κτιρίου απεικονίζουν με τον πιο ρεαλιστικό τρόπο την κατασκευαστική του εξέλιξη.